เรียนวิศวกรรมสิ่งทอฟรีที่เยอรมนี

เก๋เคยเขียนเรื่องเรียนต่อเยอรมันที่เดรสเดนไว้ในเวปไซต์ของที่ทำงานก็เลยจะเอามาลงที่ตรงนี้อีกครั้ง เผื่อใครสนใจจะได้ไปเรียนกันค่ะ 

 

พอดี Professor เมล์มา ว่าให้ช่วยโปรโมทให้หน่อย จริงๆแล้วเขียนลงทั้งนิตยสารที่เก๋เป็นคอลัมนิสต์  เขียนทั้งเวปไซต์ ลงเฟสบุคที่ทำงานแล้วล่ะ แต่เนื่องจากหลักสูตรเป็นภาษาเยอรมัน

ทำให้หลายคนเบี่ยงเบนไปเรียนประเทศที่สอนเป็นภาษาอังกฤษซะหมดเลย  แต่ถ้าใครไหวก็น่าจะลองดูสักตั้งนะคะ

 

เอามาทั้งหมดเลยค่ะ ถ้าใครไปอ่านเจอที่ไหน เหมือนกับอันนี้ก็เก๋เนี่ยแหละคะเป็นคนเขียนเอง หุหุ

 

1.บทนำ

วันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์การขอทุนและการเรียนต่อปริญญาโทด้านสิ่งทอที่เยอรมัน และที่สำคัญคือเรียนฟรี มีทุนการศึกษาให้ด้วยค่ะ ที่เล่าให้ฟังเพราะอยากให้มีคนไปขอทุนกันเยอะๆ ได้เรียนแล้วเอาความรู้กลับมาใช้พัฒนาบ้านเมืองของเราค่ะ  มหาวิทยาลัยด้านสิ่งทอในเยอรมนีมีอยู่หลายมหาวิทยาลัยเหมือนกันค่ะแต่วันนี้จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเดรสเดน หรือ Techinische Universitaet Dresden ที่เรียนจบมาค่ะ 

 

Map Source: http://www.vidiani.com

 มหาวิทยาลัยเดรสเดนหรือ Techinische Universitaet Dresden หรือเรียกย่อๆว่าTU Dresden (เทอูเดรสเดรน) ตั้งอยู่ที่เมืองเดรสเดน(Dresden) เมืองหลวงของแคว้นแซกโซนี่ (Saxony) โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นแซกโซนี่  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1828 อยู่ทางตะวันออกของประเทศเยอรมนี 

Photo Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Dresden

 ภายในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย สถาบัน วิทยาลัย สำนักวิชา สถาบันวิจัย ศูนย์รวมถึงคณะ และภาควิชามากมาย โดยมีจำนวนทั้งหมด 14 คณะ นิสิตระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก ประมาณ  35,000 คน จำนวน โปรเฟสเซอร์ประมาณ 400 คน และบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยประมาณ 4,000 คน

Picture Source :  http://tu-dresden.de/die_tu_dresden

 

2.Institute of Textile Machinery andHigh Performance Material Technology

ภาควิชาที่ทำการสอนเกี่ยวกับสิ่งทอ มีชื่อเรียกว่า  “ Institute of Textile Machinery andHigh Performance Material Technology “อยู่ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล (Faculty of Mechanical Engineering) 

 

ปัจจุบัน  Prof.Dr.-Ing. habil. Dipl.-Wirt. Ing. Chokri Cherif เป็น Director ตั้งแต่ วันที่1 ตุลาคม 2005 โดยทำการสอนในระดับปริญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

Picture Source: http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm

 

 “ Institute of Textile Machinery and High Performance Material Technology “จะแบ่งออกได้เป็น 2สาขาวิชาคือ เทคโนโลยีสิ่งทอ และเทคโนโลยีเสื้อผ้าซึ่งจะประกอบไปด้วยการพัฒนาเครื่องจักร การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่วนงานกลาง เป็นต้น

Picture source: http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm/institut/institutsstruktur/index_html

 

สำหรับนักศึกษาต่างชาตินั้นส่วนใหญ่จะมาศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก โดยปริญญาโทจะเปิดหลักสูตร Textile and Clothing technology และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิMaster of Science (M.Sc.) โดยหลักสูตรจะครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรด้านสิ่งทอจะมุ่งเน้นไปที่ด้านเคมีเส้นใย เส้นด้าย ผ้า การตกแต่งสำเร็จ เสื้อผ้า การทดสอบ การจัดการด้านคุณภาพและสิ่งทอเทคนิคซึ่งปัจจุบันถือเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่สำคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอในวงกว้างหลักสูตรจะเรียนเป็นภาษาเยอรมันเป็นหลักแต่อาจจะมีเป็นภาษาอังกฤษบ้างในกรณีที่มีการเชิญอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาบรรยายเป็นพิเศษ

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนจะครอบคลุมในหลักสูตรทั้งหมดดังนี้ค่ะ

· Textile Machines

· Textile Finishing Machines

· Auxiliary Machines

· Machines for the Textile Assembly of Complex Composite Performs

· CAE- Technology

· Textile-physical Testing Instruments

หากต้องการดูรูปเครื่องมือเครื่องจักรเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ linkนี้ค่ะ

http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_

maschinenwesen/itm/institut/tech_aus/index_html

 

3.เอกสารการสมัครเรียนปริญญาโท

สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาปริญญาโทต่อที่ มหาวิทยาลัยเดรสเดน หรือ Techinische Universities Dresden นี้สามารถส่งเอกสารไปสมัครเรียนได้โดยมีรายละเอียดของเอกสารการสมัครดังนี้

 

3.1 เอกสารการสมัครทุน DAAD (DAAD-application form) แบบฟอร์มนี้จะเป็นแบบฟอร์มของ DAAD กรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือเยอรมันก็ได้ค่ะดาวน์โหลดได้ที่

https://www.daad.de/imperia/md/content/en/deutschland/formulare/forschungsstipendium_en.pdf

(สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครทุนDAAD อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 5)

 

3.2 ประวัติส่วนตัว เขียนด้วยลายมือตัวเอง

3.3 แรงจูงใจในการเรียน หรือ แผนการเรียน เขียนด้วยลายมือตัวเอง

3.4 จดหมายอ้างอิงจากมหาวิทยาลัย ไม่ต้องปิดผนึก

3.5 จดหมายอ้างอิงจากที่ทำงาน ไม่ต้องปิดผนึก

 

3.6 ใบรับรองการทำงาน

3.7 ใบประกาศนียบัตรด้านภาษาเยอรมันจากเกอเธ่หรือสถาบันอื่นๆที่น่าเชื่อถือ

3.8 ประกาศนียบัตรการจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในสาขาที่กำหนดที่มีเกรดเป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่ส่งฉบับสำเนาต้องมีตราประทับรับรองจากทางมหาวิทยาลัยหรือทางสถานฑูตเยอรมันรับรอง

 

3.9 หลักฐานการติดต่อด้านวิชาการกับ TU Dresden (ถ้ามี)

3.10 รูปถ่ายปัจจุบัน แนบในใบสมัคร (แนะนำว่าให้ติดในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ด้วยค่ะ)

3.11  เอกสารการสัมนาอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร (เป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)

3.12  หลักฐานการตีพิมพ์งานวิจัย (ถ้ามี)

 

4. ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารสมัครเรียน

Technische Universitaet Dresden

Institute of Textile Machinery and HighPerformance Material Technology (ITM)

Dr.-Ing. Joachim Arnold      

01062 Dresden

Germany

 

5.ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครทุนDAAD

สำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศที่กำลังพัฒนา(ประเทศไทยก็ยังอยู่ในขอบเขตของคำนี้อยู่นะคะ ^__^)  จะสามารถขอทุน DAAD ซึ่งเป็นคำย่อของทุน Deutscher AkademischerAustauschDienst ที่เป็นภาษาเยอรมัน หรือเราจะเรียกในภาษาอังกฤษว่า German Academic Exchange Service

 

โดยทุนสำหรับปริญญาโทที่ทางDAAD ให้จะเรียกว่าทุน Development-Related Postgraduate Courses Postgraduate Courses for Professionals with Relevance to Developing Countries) 

 

เป็นทุนให้เปล่าผู้ที่สมัครทุนจะต้องกำลังทำงานในสายงานที่มาจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนก็ได้ค่ะ และต้องมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี หลักสูตรจะเป็นภาษาเยอรมันเป็นหลัก

 

5.1 ระยะในการให้ทุน

- 6 เดือนสำหรับเรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมัน

- 24 เดือน สำหรับเรียนปริญญาโท

 

5.2 ทุนที่จะได้

- ทุนที่จะให้ต่อเดือน 750 ยูโรซึ่งรวมถึงค่าประกันสุขภาพด้วย

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

- ค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวที่ตามไปอยู่ด้วย (เฉพาะคู่ครองที่มีการจดทะเบียนตามกฏหมาย)

- อื่นๆ เช่น สัมนา อบรม ซึ่งเป็น กรณีๆไป

 

5.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ผู้สมัครจะต้องอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา(รวมประเทศไทยด้วยค่ะ) สำเร็จปริญญาตรี ในสายงานของวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมสิ่งทอ, เคมีสิ่งทอ , วิศวกรรมเสื้อผ้า,เทคโนโลยีสิ่งทอ

- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีในสายงานที่สมัคร โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

- ความสามารถทางภาษาเยอรมัน ระดับประกาศนียบัตร DSH 1 หรือสอบผ่าน Test DaF3 หรือผ่านการเรียนภาษาเยอรมันในระดับ B1 (คำแนะนำส่วนตัว : ท่านใดสนใจจะไปเรียนต่อที่นี่ให้ไปลงเรียนภาษาเยอรมันที่สถาบัน สอนภาษาเยอรมันเกอเธ่ รายละเอียดที่นี่ค่ะ  www.goethe.de/bangkok)

- อายุไม่เกิน 36 ปี

 

6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เยอรมนี

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dipl.-Wirt. Ing. Ch. Cherif หรือ 

Dr.-Ing. Joachim Arnold

Phone: +49-(0)351 - 463 393 00

Fax: +49-(0)351 - 463 393 01

joachim.arnold@tu-dresden.de

http://tu-dresden.de/mw/itm-studium

 

ประเทศไทย:

ติดต่อที่พี่เก๋ได้เลยค่ะ  จะช่วยให้คำแนะนำค่ะ

ข้อมูลอ้างอิงจาก

http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm

http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm/institut/institutsstruktur/index_html

http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm/studium/stipendien/bewerbung

http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm/studium/stipendien/dokumente

http://en.wikipedia.org/wiki/Dresden

 

บทความนี้เคยลงในนิตยสารและเวปไซต์แล้วที่  http://www.thaitextile.org/tdc/ และ bloggang ค่ะ

******************************************************* *-*

ใครสนใจก็ติดต่อโดยตรงที่เยอรมันได้เลยนะคะ  ช่วงที่รับสมัคร ที่สามารถส่งเอกสารไปสมัครได้ ตั้งแต่พฤษภาคม - 15 ตุลาคม ของทุกปีค่ะ

 

~*~*~*~ *~*~*~*~ *~*~*~ *~*~*~*~ *~*~*~ *~*~*~*~ *~

Visitors: 82,191