ทุนเรียนฟรีที่เยอรมนี

ทุน DAAD สำหรับต่อปริญญาโทที่เยอรมัน - 
Development-Related Postgraduate Courses
ทุน DeutscherAkademischer Austausch Dienst ที่เป็นภาษา
เยอรมันหรือเราจะเรียกในภาษาอังกฤษว่า GermanAcademic Exchange
Service มีอะไรบ้าง วันนี้พี่เก๋มาเล่าให้ฟังนะคะโดยเนื้อหาทั้งหมดจะเอามา


ผสมกับการพูดคุยกับอาจารย์แนะแนวที่เยอรมันที่พิจารณาเรื่องทุน DAAD
ให้กับนักศึกษาต่างชาติ บวกกับประสบการณ์ของตัวเองบ้างและของเพื่อนๆบ้าง
 

จริงๆมีเล่าให้ฟังประสบการณ์ของตัวเองแล้ว  แต่ ตอนนี้ที่เขียนคืออยากจะอ้างอิงให้ตรงกับแนวของ DAAD นิดนึงเพื่อให้น้องๆรุ่นใหม่ที่จะขอทุนได้รู้แนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่แนวทางลูกทุ่งแบบของพี่เก๋เพียงอย่างเดียว

 

เมื่อก่อนพี่เก๋มีที่ปรึกษาคนหนึ่ง  เขาส่งแต่ linkภาษาอังกฤษมาให้อย่างเดียว แล้วเขียนแนะนำแค่ 3-4 บรรทัดบอกให้เราไปอ่านที่ลิงค์นี้ เพราะน่าจะมีประโยชน์ เราก็ต้องไปอ่าน ไปแปลเอง กว่าจะรู้เรื่อง แต่ก็คุ้ม เพราะได้ทุนไปเรียนเยอรมัน 2 ปีกว่า

 

พี่ก็จะดำเนินรอยตามคือ แบ่งปันคนอื่นๆเหมือนกันโดยจะเรียบเรียงมาเป็นภาษาไทยแค่เบื้องต้น เผื่อสำหรับน้องๆที่ยังภาษาอังกฤษหรือเยอรมันยังไม่แข็งแรงมาก แต่มีความฝันอยากเรียน อยากได้ ทุน อยากเรียนนอก จะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและแรงบันดาลใจเพื่อเตรียมตัวค่ะ แต่อาจจะเรียบเรียงแค่เท่าที่เขียนนี้นะคะ


แล้วจะใส่ linkไว้ให้ไปหาอ่านต่อเอง  ถ้าหลังไมค์มาหรืออีเมล์มาอะไรที่ตอบได้
ก็จะตอบอะไรที่มีข้อมูลเป็น link ภาษาอังกฤษ อยู่แล้วก็จะส่ง linkให้ค่ะ พยายามด้วยตัวเองซะ ตั้งแต่ตอนนี้ จะได้สบายในภายหลังค่ะ


ทุนที่จะเล่าให้ฟังตามที่จั่วหัวไว้ คือ

 

ทุน Development-RelatedPostgraduate Courses

(Postgraduate Courses for Professionals withRelevance to Developing Countries) 

 

ทุนนี้เป็นทุนที่พี่เก๋เคยได้ โดยเป็นทุนหลักสูตรปริญญาโท สำหรับประเทศที่กำลัง

พัฒนา(ประเทศไทยก็ยังอยู่ในขอบเขตของคำนี้อยู่นะคะ ^__^) โดยผู้ที่สมัครส่วน

ใหญ่จะต้องกำลังทำงานในสายงานที่มาจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

เอกชนก็ได้ค่ะ หลักสูตรจะมีทั้งภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ

 

ระยะในการให้ทุน

 

Smiley 12-24 เดือน สำหรับปริญญาโท

Smiley 36 เดือนสำหรับปริญญาเอก Agricultural Management,Industrial

Mathematics and ZEF Doctoral Studies Program

 

 

ทุนที่จะได้

 

Smiley โดยทุนที่จะให้ต่อ เดือน 750 ยูโรซึ่งรวมถึงค่าประกันสุขภาพด้วย

Smiley ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

Smiley ค่าวิจัย

Smiley ค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวที่ตามไปอยู่ด้วย

Smiley อื่นๆ เช่น สัมนา อบรม ซึ่งเป็น กรณีๆไป

 

ทุนนี้ส่วนใหญ่จะพิจารณาให้ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน

อย่างน้อย2 ปีในสายงานที่สมัคร

 

Smiley ส่วนปริญญาเอก จะได้มากกว่านี้แต่ยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอนว่าจะได้เท่าไรค่ะ 


 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

Smileyผู้สมัครจะต้องอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา(รวมประเทศไทยด้วยค่ะ) สำเร็จ

ปริญญาตรี บางมหาวิทยาลัยจะกำหนดอายุด้วยค่ะว่าไม่เกินเท่าไร(เท่าที่พี่เก๋เห็น

ส่วนใหญ่จะให้ไม่เกิน 36 ปี จนถึงวันที่สมัครค่ะ)

 

Smiley บางสาขาที่สมัครอาจจะกำหนดความสามารถทางด้านวิชาการและการผ่านงาน

มาด้วย และลักษณะงานด้วย เช่น คณะที่พี่เก๋ได้ทุนไปเรียนต้องผ่านการทำงานมา

อย่างน้อย 2 ปีในสาขาที่เรียนค่ะ

 

Smiley บางมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาผู้ที่สมัครที่มาจากภาครัฐก่อนหรือบางที่อาจ

จะพิจารณาผู้ที่มาจากภาคเอกชนก่อน ไม่แน่นอนค่ะ แต่ส่วนใหญ่จะดูคุณสมบัติ

หลักๆว่าเกี่ยวข้องกับสายที่เรียนหรือเปล่างานที่เคยทำมาเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

ปริญญาโทที่สมัครเรียนและมีแนวโน้มว่าจะจบแน่นอน

 

แต่ถ้าสมัครผ่าน DAADเมืองไทยน่าจะพิจารณาผู้ที่สมัครที่มาจากภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา หรือบริษัทเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องหรือโปรเจค

เกี่ยวกับภาครัฐก่อนเพราะมั่นใจว่าจะกลับมาประเทศไทยและได้นำความรู้มา

พัฒนาประเทศแน่นอน

 

 

Smiley สำหรับผู้สมัครที่เรียนและได้เข้าไปเรียนแล้วเกินเวลาที่กำหนด 12-24 เดือน

สามารถยืดเวลาได้อีก มากสุด 6เดือน โดย DAAD จะจ่ายให้ในเวลาที่เกิน

ประมาณ 25  อันนี้เห็นเพื่อนบังคลาเทศขอยืดเวลาโดยให้เหตุผลว่า งานวิจัย

ที่ทำยังไม่เสร็จ

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นเอกสารรับรองและเขียนเหตุผลว่าทำไม

ถึงยังไม่เสร็จทำไมถึงควรให้ยืดเวลาได้ด้วยค่ะ  แต่ประเภทขี้เกียจทำงานวิจัย ไม่

ค่อยไปเรียน แล้วไม่จบในเวลาที่กำหนด ก็ไม่มีอาจารย์ท่านไหนเขาเซ็นให้ค่ะเสีย

เครดิตเขา ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องจ่ายตังค์เองค่ะ

 

Smiley แล้วก็ผู้สมัครที่เคยอาศัยอยู่ในเยอรมันมากนานกว่า1 ปี ขณะที่สมัคร จะไม่ได้

รับการพิจารณา

 

 

ความสามารถด้านภาษา

 

Smiley ถ้าเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษต้องผ่าน IELTS หรือ TOEFL (IELTS (Band

6)certificate orTOEFL (minimum score: 550 paper based, 213 computer

based, 80internet based) for postgraduate

 

Smiley ถ้าเป็นหลักสูตรภาษาเยอรมัน ต้องผ่าน DSH หรือTestDaf หรือผ่านการเรียน

ภาษาเยอรมันระดับ A2 หรือ B1

 

Smiley แต่ถ้ายังไม่ผ่านในระดับต่างๆ ทาง DAAD จะมีทุนให้ไปเรียนภาษาเยอรมันเต็ม

เวลาในสถาบันสอนภาษาของมหาวิทยาลัยหรือเกอเธ่ที่เยอรมัน เป็นเวลา 6 เดือน

และหลังจากนั้นต้องสอบ DSHให้ผ่านก่อนเข้ามหาวิทยาลัย หรือ ภายใน 1 ปีหลัง

จากเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้ว

 

 

(แต่ถ้าไม่ได้ภาษาอะไรเลย การผ่านการพิจารณารอบแรกก็อาจจะยากนะคะดังนั้น

ใครอยากเรียนที่เยอรมันจริงๆก็ไปลงเรียนภาษาเยอรมันหรือสอบภาษาอังกฤษให้

ได้คะแนนดีๆหน่อย ก็จะมีภาษีกว่าคนอื่นๆและมีแนวโน้มว่าจะจบได้นะคะ)

 

 

Deadlineการส่งใบสมัครทุน

 

31 กรกฏาคม  ที่ DAAD DAAD-Information Centre or German Embassy ประเทศไทย

31 สิงหาคม  ที่ DAAD เมือง Bonn ประเทศเยอรมัน

- 31 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยที่เยอรมันที่ต้องการจะสมัคร

 

 

บางมหาวิทยาลัย ทาง DAAD ก็ไม่ได้มีทุนสนับสนุนให้ ดังนั้น เพื่อความชัวร์

เข้าไปดูคอร์สและมหาวิทยาลัย ที่ทาง DAAD ให้ทุน 

 

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าสนใจมหาวิทยาลัยไหนก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดในเวปไซต์ของ

มหาวิทยาลัยนั้นก่อนค่ะอาจจะมีทุนอื่นๆสนับสนุนอีกก็ได้ค่ะ

 

 

Reference :

https://www.daad.de/entwicklung/studierende_und_alumni/bildung_postgradual/ast/08492.en.html

http://www.daad.or.th/en/20707/index.html

https://www.daad.de/entwicklung/studierende_und_alumni/bildung_postgradual/ast/08492.en.html

http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm/studium/stipendien/index_html

https://www.daad.de/imperia/md/content/entwicklung/hochschulen/ast/brosch__re_2014-15_web.pdf

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=functionaltextiles&month=04-2013&date=05&group=34&gblog=19Visitors: 64,432